Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/

 Lauryl:

Börtön kultúra

 

Látogatás a szegedi Csillagbörtönben

 Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Néhány éve andragógia szakos egyetemi hallgató voltam. Az andragógia a neveléstudomány egyik területe, más néven a felnőttképzés tudománya. Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/Annak idején a képzés keretében ígértek nekünk egy börtönlátogatást a szombathelyi börtönbe, mivel az andragógia egyik szakiránya a börtönben élő felnőttekkel foglalkozik.

Ez akkor sajnos elmaradt, viszont most, pár évvel később, a tatabányai József Attila Megyei és Városi könyvtár szakmai kirándulása keretében sikerült eljutnom az ország leghíresebb büntetés végrehajtási intézményébe: Szegedi Fegyház és Börtönbe, vagy ahogy a köznyelv hívja, a Csillagbörtönbe.  

Kíváncsian vártam az utazást, mivel érdekelt, hogy milyen körülmények közt élnek az elítéltek, hogy hogyan foglalkoztatják és próbálják nevelni őket. Nem igazán tudtam, hogy mire számítsak, hiszen a börtönök belső világáról ez idáig csak a filmekből és a híradásokból voltak ismereteim.

2014.május 27-én reggel huszonkét fős csoportunk - többnyire könyvtárosok, de páran, ahogy én is, külsősök - busszal nekivágtunk az autópályának. Lényegében zökkenőmentes volt az utunk, némi köddel Budapest környékén és egy rövid pihenővel Kecskeméten.

Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Valamikor kilenc óra tájt érkezünk meg a Csillagbörtön bejáratához. (Szeged, Mars tér 13.)

Az idő felmelegedőben volt, de a levegő még hűvös volt.
Izgatottan vártuk a vezetőnkre, aki majd körbevisz minket a börtön területén. Amíg várakoztunk, kívülről nézegettük a börtönt.

Tipikus 1800-as évek végén készült épület, amelyet nemrégiben újíthattak fel.

Hosszú, halványsárga, boltíves ablakai vannak, nagy ajtó a főbejárata, néhány lépcsővel, és két oldalt szép oszlopokkal.


Ebből a szemszögből csak az utalt a fegyházra, hogy mágneszáras szürke vaskos ajtaja volt és rácsok feszültek mindenhol az ablakokon.


Rövid idő múlva be is hívtak ellenőrzésre. Nem vihettünk be magunkkal semmit a személyi okmányokon kívül. Az intézmény szabályzata szerint tilos bármiféle hangrögzítő, képrögzítő eszközt, táskát, szúró- és lőfegyvert bevinni, valamint szolid, zárt ruházatban engedélyezett a látogatás.
Bemutattuk a személyi igazolványainkat, majd névsor szerint hívtak, hogy haladjunk át a fémdetektoros kapun.

Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Miután a beléptetés rendben lezajlott, idegenvezetőnk, Angyal Imre büntetés-végrehajtási munkatárs köszöntött minket. Szimpatikus, középkorú, barna szemű és sötét hajú, körszakállas férfi volt. Egy nagy és tágas előcsarnokban találtuk magunkat. Középen indult felfelé egy lépcső, ami aztán kétfelé ágazva vezetett fel az emeletre. A hely börtön helyett inkább a jellegzetes, régi építésű kórházak hangulatát idézte. Az egyik oldalfolyosón a tartóoszlopok a mennyezetnél szépen, boltívesen találkoztak.
A fegyőrök éppen műszakot váltottak, emiatt csak szűkösen fértünk el a lépcsőn, amelynek a két oldalán kis makettek voltak kiállítva az intézményről. Jobboldalt a Csillagbörtön épületegyüttese található, baloldalt a bútorgyár, ahol a rabok dolgoznak. A két épület között egy alagúton közlekednek.
Egyik csoporttagunk megjegyezte, hogy van otthon egy olyan bútoruk, amit itt készítettek, még a rendszerváltás előtt, és az még mindig bútor.


Az ismertetőből megtudtuk, hogy az intézet a hosszú idejű fegyházbüntetésre ítélt rabokat őrzi, de emellett van börtön szintű részlegük is. Több tényleges életfogytiglanra ítélt rab is itt tölti a büntetését. A rabok átlagéletkora 30-35 év, és többségük 15 évnyi szabadságvesztési időt tölt itt.


Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Minket a kultúr körlet felé vezettek, mivel szakirányosan erre kértük a látogatást. Mielőtt tovább mentünk volna, az elítélteket elzárták, s csak ezt követően folytathattuk az utunkat. A lépcsőről egy „sóhajok hídjának” nevezett kishídon keltünk át, ami mindenhol körbe volt rácsozva. Ezután egy tágas, növényekkel bőven beültetett belső udvaron haladtunk át. A kishíd baloldalán kerek kis domb tűnt fel. Több helyen fegyőrök álltak csoportban.

Beléptünk egy másik épületbe. Itt mindenhol rácsok vettek körül. Egy folyosón át berendezett magánzárkákhoz és a dühöngőhöz érkeztünk, ahová be is lehetett menni.
A magánzárkába belépve szemben, fejmagasság fölött, egy olyan pici ablak látványa fogadott, amelyen alig jött be fény. A falak csupaszok voltak, néhol a rabok által falba vésett szöveggel tarkítva. Az egyetlen bútordarab szemben, a bal sarokban egy alacsony komfort érzetű ágy, és egy fadeszkás vécécsésze a jobb sarokban, mellette egy kézmosó, ami felett hiányzott a tükör. Ide a fegyház fokozatú elítélteket maximum 30 napra zárhatják be, a házirend megszegésének súlyától függően. Minden elítéltnek, a magánzárkásoknak is, napi egy óra friss levegőn tartózkodás jár.
Ön és közveszélyes magatartás esetén a rabokkal szemben alkalmazott másik fegyelmezési lehetőség  a dühöngőbe helyezés . A dühöngő egy kis alapterületű szoba, a fala és a talapzata valamiféle fekete gumi vagy kátrány-jellegű anyaggal van bevonva. Felülről egy kis ablakon némi fény szivárog be.
A magánzárka szűk, félhomályos nyomasztó hangulata eltörpült a dühöngő fekete falai mellett.


Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Ezután a harmadik emeleti kultúr körletbe vezettek, amihez egy másik folyosón mentünk keresztül, amelyik a nyolcszög alapú jellegzetes csarnokhoz vezetett. A csarnok háromemeletes, körben korlát, és középen félmagasságnál egy drótkerítésre emlékeztető háló van kifeszítve.

A rácsos ajtónál várakoztunk. A rabokat itt is elzárták. Jobbra egy kis ablakot láttunk, fölötte táblával. „Kiétkezési bolt”- hirdette. Kísérőnk elmondta, hogy itt a rabok az összegyűjtött pénzükből vásárolhatnak édességet és más egyebeket.

Továbbmentünk, fel a lépcsőn. A folyosón mindenhol rabok által alkotott képek. Több nagymacskás grafikát is felfedeztünk, és egy olyat is, amelyik egy börtönablakon keresztül ábrázolja a házakat, de a rács középen ki van rajta szedve. Az első lépcsőfordulónál egy kis ablakon le lehetett látni egy helyiségbe ahova összeterelték a rabokat. Némelyikük integetett, és mosolygott. Egyikünk viszonozta. Csillogott a tekintetük, hogy új embereket látnak, ráadásul mi többnyire nők voltunk.  Mindegyik elítélt férfi volt, mivel a Csillagban csak férfi elítélteket őriznek. Félelmet nem éreztem, mivel nyugodtan viselkedtek, több rács választott el tőlük, és rengeteg őr volt mindenhol.

Megérkezünk a harmadik emeletre, ahol az idegenvezetőnk tájékoztatott, hogy a szemben látható HSR feliratú fehér ajtó mögött őrzik a tényleges életfogytiglanra ítélt rabokat. Ide csak a hozzájuk tartozó személyzet léphet be, és külön kiépítettek mindent, ami a fogva tartásukhoz szükséges. Jellemzően az életellenes bűncselekményt elkövetett embereket zárják ide.

Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
Továbbhaladtunk jobbra, ahol a kultúr körlet található. Egy fegyőr állta el az utunkat, mutatta, hogy csak ebbe az irányba mehetünk. Most a változatosság kedvéért minket zártak be, és kiengedték a rabokat.
Egy rövid fél folyosóra érkeztünk, baloldalt kettő, jobboldalt három ajtóval. Egy általános iskola folyosójára emlékeztetett. Baloldalt egy faliújság lógott, ami felhívásokkal, könyvtári kölcsönzéssel kapcsolatos hirdetményeket tartalmazott. Sok volt a kép a falon. Jobbra az első ajtó volt a médiaszoba. Elég szűk, de jól berendezett. Jobbra egy számítógépet, balra hangszereket láttunk. Egy szintetizátort, és a falon több gitárt fedeztem fel. Itt tárolják a DVD-és VHS anyagokat, amikhez csak az engedéllyel rendelkező rabok férhetnek hozzá. Nyelvtanulási lehetőségük is van itt. A következő ajtó - az olvasóterem - éppen akkor zárva volt, mert épp  vizsga folyt. A kíváncsiság sohasem alszik: néhányan belestünk a lyukacsos rácsos fémlemezen: körben polcok, középen egy asztal, szemben egy tágas ablak.

A folyosóról a jobboldalt harmadikként nyíló ajtó vezetett a könyvtárba, amely egy szűk, salgópolcokon összezsúfolt, de rendszerezett könyvállományt tartalmazó helyiség volt. Szemben egy nagy ablakot láttunk, ami mellett a jobb oldali sarokban állt a kölcsönző pult. A pult mögött egy számítógép bújt meg, amin a kölcsönzéseket rögzítik, és egy ablak, amin át az olvasótérbe át lehet adni a példányokat. A falon az ablak mellett balra egy lovat ábrázoló faragvány, az ablak előtt egy hajót ábrázoló, nagy makett díszelgett. Mindkettőt elítéltek alkották.

 A börtönkönyvtárban dolgozó két elítélt fogadott minket és válaszolt a kérdéseinkre.. Ha bárhol másutt találkoztam volna velük, és nem a börtönben, nem gondoltam volna róluk, hogy ők elítéltek.

Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
A csoportunkból többen is szakmai kérdéseket tettek fel az állománybeszerzéssel és a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban. Az állományukat korábban adományokból, illetve a helyi könyvtár leselejtezett példányaival is bővítették. Könyvtárközi kölcsönzést is a helyi könyvtárral együttműködve oldják meg. Többnyire a főiskolát végző elítéltek miatt van szükségük szakkönyvekre, amikhez így jutnak hozzá.
A rabok - persze csak ha van rá engedélyük - meghatározott időpontokban jöhetnek könyveket kölcsönözni. Vannak olyan fogvatartottak is, akik csak a nevelőjükön keresztül juthatnak olvasnivalóhoz, de olyan is akad, akit ketten kísérnek át a fogdájából a kölcsönzés idejére. Egy könyvtárlátogató 5 könyvet vihet el 3 hétre.


A könyvtárhelyiségből, a szemben lévő ajtón át egy színházterem jellegű kultúr helyiségbe mentünk. Belépve szemben több nagy ablak volt, jobbra pedig egy egyszerű színpad függönnyel. Tőlünk balra fából készült padok sorakoztak. A bejárati ajtó mellett egy tévé volt felszerelve, amelyik a fogvatartottak alkotásait közvetítette.
A falakon óriási méretű kirakók lógtak. Az egyik Ádám teremtése című festményt ábrázolta. Arrébb ugyanezt fafaragványban is felfedeztük.
Börtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/
A fegyőrünk elmondta, hogy ebben a teremben tartanak az elítéltek egymásnak előadásokat, és külsős zenekarok is fellépnek itt időnként. Az előadásokra jelentkezni kell, ezeket a jelentkezéseket aztán elbírálják.
Bizonyos időközönként bejön egy fotóművész a börtönbe, és az elítéltek alkotásait digitalizálja.

Valamelyikünk az egészségügyi ellátásról is kérdezett, így ebbe is nyertünk némi betekintést.
Van egy kifejezetten a rabok számára fenntartott kórház.. Állandó orvosi és ápolói felügyelet működik a fogvatartottak számára rosszullét, vagy betegség esetére. A rabok bizonyos gyógyszerekhez pénzért, másokhoz ingyen jutnak hozzá. A börtönben eltöltött idő alatti munkaviszonyuk nem számít bele a nyugdíj-járulék és tb ellátási rendszerbe.
A börtönben nincs pénz, de van az elítélteknek számlája, amin a munkájukért kapott megtakarított pénzüket tartják a szabadulásuk utánra. Ebből küldhetnek pénzt a családjuknak is. Általában egy-egy zárkában 5-10 elítéltet őriznek, akik számára még azt is meghatározzák, hogy milyen tárgyaik lehetnek, viszont megtudtuk, hogy televíziót nézhetnek.

Ez volt a látogatásunk utolsó állomása. Ezután ugyanazon az útvonalon visszamentünk a szokásos biztonsági előírások szerint.
Kiléptetés, a detektorkapu, igazolványosztás, majd névsor szerint, a portán felmutatva a személyi igazolványainkat elhagytuk az intézményt.

Számomra érdekes, nem mindennapi élmény volt ez a börtönlátogatás, mivel egy börtönben más szabályok érvényesek, más dolgok értékesek, mint a kinti életben. A rabok szabályozott napirendje kevés változatosságot mutat, de ők egymás közt kiépítik a szociális kapcsolataikat, és egyfajta hierarchiát hoznak létre. Vannak közöttük olyanok is, akik hasznosan próbálják eltölteni a letöltendő idejüket, főiskolát végeznek, vagy szakmát tanulnak. A figyelmüket igyekeznek lekötni tévénézéssel, olvasással, és időnként kulturális rendezvényeken vesznek részt. Úgy gondolom, hogy talán az ő számukra nem reménytelen, hogy a szabadulásuk után új, törvénytisztelő életet kezdjenek.

 

A cikkben felhasznált, a börtönt ábrázoló fotók forrása: http://www.csillagborton.hu
Grafika: P. Horváth ZsuzsiBörtön kultúra – Látogatás a szegedi Csillagbörtönben – írta: Lauryl, „Tilos az A” Webmagazin, Tatabánya, http://www.tilos-az-a.hu/